Početna > Vesti>

Javni poziv za sufinansiranje časopisa u 2012. godini

           

Na osnovu čl. 10, 97 i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10),
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE
upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA
MINISTARSTVA
ZA SUFINANSIRANJE IZDAVANJA NAUČNIH ČASOPISA
U 2012. godini


Ministarstvo prosvete i nauke, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2012. godini sufinansira izdavanje časopisa - periodičnih serijskih publikacija koje imaju ISSN, koje izlaze redovno i izdaju se u papirnom i/ili elektronskom obliku.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 11.06.2012. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „prijava na javni poziv za „sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2012. godini”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

DOKUMENTACIJA

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu