Početna > Vesti>

DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA ZA SUFINANSIRANJE IZDAVANJA MONOGRAFIJA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

           

Na osnovu čl. 10, 97. i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti
(„Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10),

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

upućuje

DRUGI JAVNI POZIV ZA
UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA ZA SUFINANSIRANJE IZDAVANJA MONOGRAFIJA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Ministarstvo prosvete i nauke, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2012. godini sufinansira izdavanje monografskih i drugih naučnih dela, koje imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno Matica srpska, a koja je po pravilu neserijska ili naučna publikacija koja se izdaje u određenom broju tomova, koja naučnim metodološkim postupkom obrađuje određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 02.07.2012. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „prijava na javni poziv za „sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2012. godini”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Svaki autor mora otvoriti sajt Ministarstva prosvete i nauke i popuniti E-upitnik.

Dokumentacija

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu