Početna > Vesti>

Izveštaj o gostovanju doc.dr Ž.-P. Mejera sa Univerziteta u Strazburu

U periodu između 26. i 29. aprila tekuće godine, na našem Fakultetu boravio je dr Žan-Pol Mejer, docent na Odseku za lingvistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Strazburu. Doc.dr Mejera primili su rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof.dr Miroslav Vesković, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu, prof.dr Pavle Sekeruš, prodekanica za nauku i međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta, prof.dr Ivana Živančević-Sekeruš, prodekan za finansije Filozofskog fakulteta, prof.dr Zoltan Đere i šef Odseka za romanistiku, prof.dr Snežana Gudurić. Bilo je reči o potpisivanju konvencije o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Strazburu, kao i o ugovoru o saradnji između Filološkog fakulteta u Strazburu i našeg Fakulteta.

U okviru osete, dr Mejer je održao jedno predavanje za studente Odseka za romanistiku (LeslanguesrégionalesetminoritairesdeFrance) na našem Fakultetu i jedno predavanje za profesore francuskog jezika kao stranog u Francuskom centru u Novom Sadu.
Organizovan je i razgovor sa kolegama sa Odseka povodom izmena u studijskom planu koje nameravamo da pripremimo za novi ciklus akreditacije.
Nadamo se da će poseta doc.dr Žan-Pola Mejera biti početak buduće dugoročne i plodne saradnje između naših fakulteta i univerziteta.

 

Šef Odseka za romanistiku,
Prof.dr Snežana Gudurić

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu