Početna > Vesti>

FILOZOFSKI FAKULTET ORGANIZUJE ŠESTI MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJUM SUSRET KULTURA

Ponosimo se što smo postali tačka susreta kultura i verujemo da smo uspeli trajno da ustanovimo ove susrete i tako razvijamo saradnju sa svima kojima su susreti i kultura u srcu.
                                                                                                                                                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić, dekanica Fakulteta, na otvaranju 5. Simpozijuma, 1. decembra 2009.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizovati Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura koji će se održati 1. decembra 2011. na Dan Fakulteta.
Poziv za učešće možete pogledati na http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/fakultet_konferencije.html
Prethodni Simpozijum okupio je oko 200 učesnika iz više od 10 zemalja koji su predstavili svoje radove iz raznih oblasti, a sve na istu okvirnu temu, susret različitih kultura.
Iskreno se nadamo da ćemo i ove godine uspeti da okupimo vrhunske stručnjake i čujemo kvalitetna izlaganja, te da ćemo i u budućnosti kroz Susrete kultura graditi čvrste odnose na polju društveno-humanističkih nauka.

Uprava Filozofskog fakulteta


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu