Početna > Vesti>

RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA STUDENTE I GODINE FILOZOFSKOG FAKULTETA

STUDIJSKA   GRUPA

DATUM SISTEMATSKOG PREGLEDA

  Psihologija

24.10.

  Engleski jezik i književnost

25.10.

  Žurnalistika

26.10

  Istorija

27.10.

  Francuski jezik i književnost
  Sociologija

28.10.

  Nemački jezik i književnost
  Mađarski jezik i književnost

31.10.

  Pedagogija

1.11.

  Srpska književnost i jezik
  Ruski jezik i književnost

2.11.

  Srpski jezik i književnost
  Srpski jezik u odeljenjima za nacionalne manjine

3.11.

  Slovački jezik i književnost
  Rusinski jezik i književnost
  Rumunski jezik i književnost

4.11.

  Komparativna književnost
  Filozofija

7.11.

Napomena:
- Sistematski pregled studenata  je obavezan.
- Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom.
- Pregled počinje u 7 sati prijavom na šalteru u prizemlju Zavoda.

Molimo studente da se strogo pridržavaju utvrđenog termina jer u suprotnom neće moći naknadno obaviti sistematski pregled!!!

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu