Početna > Vesti>

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI
HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA
Srbija, 11000 Beograd, Rige od Fere 20, tel/fax: (+381 11) 3032408, 2639437,
2626686, e-mail: biserkos@EUnet.yu, http://www.helsinki.org.yu

 

ŠKOLA
ZA INTERKULTURALNU KOMUNIKACIJU
LJUDSKA PRAVA
I NENASILNO REŠAVANJE KONFLIKATA

 

Pozivamo sve zainteresovane studente i studentkinje Univerziteta u Novom Sadu i drugih visokoškolskih ustanova da se prijave na jednosemestralni kurs “Škola za interkulturalnu komunikaciju, ljudska prava i nenasilno rešavanje konflikata“, koji će se organizovati od septembra do decembra 2011. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predavači na kursu će biti profesori i profesorice novosadskog i beogradskog univerziteta, stručnjaci za pojedine oblasti, publicisti i predstavnici civilnog društva.

Učestvovanjem na ovom kursu studenti dobijaju bodove po ICTY sistemu.

Kurs je odobren od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu, podržava ga Misija OEBS-a u Beogradu, a organizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

Molimo zainteresovane studente da se prijave najkasnije do 1. septembra 2011. godine

Popunjene prijavne formulare pošaljite na adresu domonjip@eunet.rs
jmirkov2@gmail.com

Preuzmite prijavni formular

Za sva dodatna objašnjenja obratite se na sledeće brojeve telefona: 063 8326 366, odnosno 065 835 8881 ili 021 6365 694

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu