Početna > Vesti>

PODSEĆANJE AUTORA NA ROK ZA PREDAJU RADOVA ZA GODIŠNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA 2011.

Obaveštavamo i molimo autore pripremljenih i završenih radova za Godišnjak da ih predaju do 20. juna 2011. godine.
Rad pripremiti prema uputstvu za pripremu rukopisa za štampu (uputstvo se nalazi na sajtu i u uvodnom delu poslednjeg broja Časopisa).

Rok je potrebno ispoštovati, kako bi recenzenti tokom leta mogli da pregledaju i ocene radove. Časopis planiramo da pripremimo i predamo u štampu tokom jeseni 2011. godine.
Radove bi trebalo da predate urednicima prof.dr Vladislavi Ružić i prof. dr Dušku Marinkoviću ili Milanu Drči u Centralnoj biblioteci.

S poštovanjem,

Za Redakciju
Milan Drča

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu