Početna > Vesti>

INFORMACIJE O SPROVOĐENjU STUDENTSKE EVALUACIJE

Anketiranje studenata sprovodiće se u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje Filozofskog fakulteta, uz primenu instrumenata koji su sastavni deo upitnika (dostupno na sajtu Fakulteta, na adresi: http://www.ff.uns.ac.rs/Files/PravilnikEvaluacija_23_3_2010.htm) u računarskim učionicama br. 37/I  (kapacitet: 30 mesta) i 38/I (kapacitet: 30 mesta).
Molimo šefove odseka da prema dostavljenom rasporedu, u predviđenom vremenu, organizuju sa koordinatorima studijskih godina sprovođenje studentske evaluacije u učionicama br. 37/I i 38/I. Studenti iste studijske grupe i godine studija mogu istovremeno (u dve grupe) popunjavati anketu. Potrebno je da se uloguju i pristupe popunjavanju upitnika (za sve predmete koje slušaju u ovom semestru, kao i za procenu uslova rada na Fakultetu). Popunjavanje svih anketa traje najduže 20 minuta, ali se grupe smenjuju na 30 minuta kako se ne bi uzajamno ometale i remetile rad.
Anketiranje će biti u potpunosti anonimno, a regularnost će obezbediti prisustvo predstavnika studenata (koje odredi Studentski parlament) i predstavnika nastavnika (prema odluci Šefa odseka). Tokom sprovođenja evaluacije biće obezbeđena i   kontinuirana informatička podrška, kao i prisustvo referentkinje Studentske službe.

Sve informacije o pristupanju aplikaciji studenti će dobiti prilikom dolaska u učionicu.

Ukoliko iz opravdanih razloga pojedine studijske grupe ne uspeju u predviđenom terminu da sprovedu anketiranje studenata, molimo vas da, u dogovoru sa Prodekanom za nastavu, obezbedite naknadno termin u petak 13. maja 2011.

Zahvaljujemo se na saradnji,

PRODEKAN ZA NASTAVU
Prof. dr Olivera Gajić

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu