Početna >

Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

Obavestavamo vas da je shodno dogovoru na Senatu, na početnoj strani sajta Univerziteta postavljen Zakon o visokom obrazovanju u čijem tekstu su izvršene izmene i dopune, ali na način da se jasno uoči šta je izmenjeno i dopunjeno. Molimo vas da o tome obavestite zainteresovane kolege, kao i stručne službe.

Prof. M. Simić

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu