Početna >

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za anglistiku

Doc. dr Biljana Dojčinović
Odsek za opštu književnost i teoriju književnosti,
Filološki fakultet, Beograd

Predavanje
Virdžinija Vulf i modernizam

Ponedeljak, 29. mart 2010. godine, s početkom u 12.00 sati,
Filozofski fakultet, Novi Sad, sala 30/1

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu