Početna >
Konkurs za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2010. godinu

Šestu godinu za redom organizuje se Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Organizator takmičenja je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, dok pomoć u organizaciji pruža Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Privredna komora Srbije i Radio televizija Srbije. Od 2007. godine takmičenje se organizuje i na teritoriji Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske.

Naša misija je širenje ideje da eksperimentisanje, promovisanje i ulaganje u nove ideje, odnosno u inovacije kao tržišno realizovane ideje, predstavlja siguran put ka podizanju konkurentske prednosti Srbije. Zahvaljujući ovom projektu od 2005. godine otvoreno preko 60 inovativnih preduzeća i 200 novih radnih mesta.

Cilj takmičenja je promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Takmičenje u 2010.
- Nagradni fond 12.000.000 dinara.
- Rok za prijavu na takmičenje je 31. mart 2010.
- Prijave se vrše isključivo preko portala www.inovacija.org.
- Takmičenje se održava u tri kategorije: Realizovane inovacije, Inovativne ideje i Potencijali.
- Početak takmičenja je u februaru, kada počinju prijave takmičara, a završetak, je prema kalendaru, 23. decembra 2010, kada će se u direktnom prenosu na RTS-u održati veliko finale.

Kalendar takmičenja
Registracija i podnošenje prijave: do 31. marta 2010.
Prvi krug recenziranja i objava rezultata: 1. aprila do 18. maja 2010.
Besplatni edukativni treninzi: tokom maja i juna 2010.
Konsalting oko pisanja BP/MP: tokom jula i avgusta 2010.
Drugi krug recenziranja i objava rezultata: 1. septembar do 6. oktobar 2010.
Besplatni edukativni treninzi: tokom septembra i oktobra 2010.
Izložba inovacija: 11. Oktobar 2010.
Besplatni edukativni treninzi: tokom oktobra i novembra 2010.
Treći krug recenziranja i objava rezultata: od 1. do 24. novembra 2010.
Usmena recenzija: 1. i 3. decembar 2010.
Četvrtfinala: 6, 7, 8 i 9. decembar 2010.
Polufinala: 13. do 23. decembar 2010.
Finale: 23. decembar 2010.

Dosadašnji pobednici po godinama
- Aero Akva Inženjering za 2005.
- Kristal za 2006.
- HIO Tehnologija za 2007.
- Rudari Kolubare za 2008.
- Tajfun za 2009.

Osoba za kontakt
dipl. ing. Vladimir Nikić
Organizacioni tim takmičenja NTI 2010.
vladimir.nikic@inovacija.org
http://www.inovacija.org

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu