Početna >
Konkurs za stipendije Vlade Narodne Republike Kine

Vlada Narodne Republike Kine je raspisala konkurs za stipendiranje stranih studenata za master i doktorske studije u Kini.

Jilin Univerzitet je jedan od univerziteta na koje se strani studenti mogu prijaviti na studije, a po osnovu odobrene stipendije.

Pravo konkurisanja imaju i studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Rok za podnošenje prijava je 19. mart 2010. godine.

Informacije o konkursu i procesu aplikacije mogu se naći na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www.uns.ac.rs, odnosno, mogu se dobiti putem mail-a: natasa_nikolic@uns.ac.rs i telefona: 021/485 20 31.

Sve zainteresovane studente pozivamo da se prijave na konkurs.

KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U NOVOM SADU


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu