Početna >

ROKOVI ZAVRŠETKA STUDIJA

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", broj 44/2010) određeni su novi rokovi završetka studija započetih po Zakonu o univerzitetu i prethodnim univerzitetskim zakonimastudija:

1. Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (10.9.2005. godine), mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najakasnije do kraja školske 2013/2014. godine.

2. Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (10.9.2005. g.), imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.

3. Lica koja su stekla ili koja steknu akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (10.9.2005. g.), mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

4. Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da steknu naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu