Početna >

Obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u toku 2010. godine u dnevnim novinama ''DNEVNIK'' i ''POLITIKA'' raspisao

JAVNI POZIV

1. ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE NA NAUČNIM SKUPOVIMA I USAVRŠAVANJIMA U INOSTRANSTVU U 2010. GODINI

2. ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA U 2010. GODINI

3. ZA SUFINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AP VOJVODINI

4. ZA SUFINANSIRANJE POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI

5. ZA SUFINANSIRANJE PRIPREMA PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE

6. ZA SUFINANSIRANJE RADNIH MESTA ISTRAŽIVAČA-POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA


Informacije na stranici Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu