Početna > Vesti>

FORECAST PROGRAM RAZMENE 2011-2012.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se na Filozofskom fakultetu u sali 30/I, 13. decembra 2010. u 14 časova održati prezentacija FORECAST programa razmene.

Više od pola veka narod Sjedinjenih država podržava međunarodno obrazovanje i program kulturne razmene kao investiciju u globalno razumevanje i mir u svetu. Kao nastavak ove tradicije, United States Agency for International Development (USAID), finansirana od strane američkog naroda i putem ugovarača  World Learning,  implementiraće novi program za srpske studente pod imenom  FORECAST program razmene. Trideset studenata iz Srbije trenutno pohađa 20 različitih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama ove akademske godine, a osamdesetpet studenata se već vratilo u Srbiju nakon godinu dana studiranja u Americi.

FORECAST razmena će obezbediti stipendije za  slanje nediplomiranih studenata na jednu akademsku godinu studija u Sjedinjene države , sa početkom u avgustu 2011. Stipendija će pokrivati međunarodna/domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manju novčanu stipendiju i kupovinu knjiga. Studenti će pohađati kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete. Živeće u studentskim domovima i imaće priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih će se zahtevati da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju.

USLOVI PROGRAMA:

FORECAST program razmene otvoren je ka svim akademskim oblastima studiranja i ne diskriminiše učesnike na rasnoj osnovi, po boji kože, rodu, religiji, nacionalnosti i etničkoj pripadnosti, ili invaliditetu. Konkurs za učešće u ovom programu je zasnovan na uspehu na studijama. Finalisti će biti odabrani na osnovu akademskog uspeha, rukovodilačkih potencijala, znanja engleskog i spremnosti da studiraju u Sjedinjenim državama.
Da bi ispunili uslove za učešće u FORECAST programu razmene, učesnici moraju:

  • Da budu državljani Srbije i trenutno živeti i studirati  u Srbiji;
  • Da budu upisani kao nediplomirani studenti sa dobrom reputacijom na univerzitetu u Srbiji i da su zadovoljavajuće završili bar jednu godinu studija, ali da nisu na poslednjoj godini studija u vreme podnošenja prijave;
  • Da budu između 18 i 26 godina starosti;
  • Da dobro vladaju pisanim i govornim engleskim jezikom;
  • Da budu u mogućnosti da započnu studiranje u Sjedinjenim državama u avgustu 2011.  Učesnicima neće biti dozvoljeno da odlože početak studija;
  • Da budu u mogućnosti da dobiju i pridržavaju se vize Sjedinjenih država za razmenu studenata (J-1) u okviru ovog programa;
  • Da prođu medicinski pregled.

Zainteresovani nediplomirani studenti treba da popune prijavu za FORECAST razmenu  koja je dostupna u  kancelariji World Learning projekta u Kralja Milana 4A, stan 27,  u Beogradu. Formulari za prijavu mogu se naći na sledecim sajtovima:
http://www.worldlearning.org.rs/  i http://belgrade.usembassy.gov/embassy/pa/fep.html.
Krajnji rok za prijave je 14. januar 2011, do 17:00 .Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju od strane izborne komisije, i od njih će se zahtevati da polože  TOEFL internet test sa minimumo 80 bodova. Krajnji izbor izvršiće  USAID u Washington, DC.
Za još informacija o ovom programu pogledajte navedene sajtove ili pozovite World Learning na broj telefona 011-361-2462.

 

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu