Početna >
Javni poziv - Finansiranje izdavanja naučnih časopisa

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj je objavilo javni poziv za izdavanje naučnih časopisa i časopisa za poularizaciju nauke.
("Politika", 08.03.2010.godine )

Na osnovu člana 106. i člana 10. stav 2. tačka 12) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05 i 50/06), a u cilju realizacije programa od opšteg interesa za Republiku u naučnoistraživačkoj delatnosti

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE

upućuje

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA U SREDSTVIMA MINISTARSTVA
ZA FINANSIRANjE IZDAVANJA NAUČNIH ČASOPISA
I ČASOPISA ZA POPULARIZACIJU NAUKE

od 8. marta do 8. aprila 2010. godine

Ministarstvo će sufinansirati izdavanje časopisa - periodičnih serijskih publikacija koje imaju ISSN, koje izlaze redovno i izdaju se u papirnom i/ili elektronskom obliku, kao i časopisa za koje se utvrdi da su od značaja ili doprinose popularizaciji pojedinih naučnih oblasti i disciplina.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostala obaveštenja od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na web-portalu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Prijava i potrebna dokumentacija šalju se na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 8. april 2010. godine.

Javni poziv za ostvarivanje sredstava po navedenom programu neće se obnavljati u 2010. godini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Više informacija na stranici Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu