Početna > Vesti>

OBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU STUDENTSKE EVALUACIJE

            U periodu od 13. do 18. decembra 2010. godine (prema usvojenom Radnom kalendaru), u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje Filozofskog fakulteta, sprovešće se anketiranje studenata u računarskim učionicama br. 37/I i 38/I.
Studenti prema rasporedu studijskih grupa, osnovnih akademskih i diplomskih akademskih studija - master, popunjavaju upitnike za sve predmete koje slušaju u ovom semestru, kao i upitnik za procenu uslova rada na Fakultetu. Popunjavanje svih anketa traje najduže 20 minuta.
Anketiranje će biti u potpunosti anonimno, a regularnost će obezbediti prisustvo predstavnika studenata (koje odredi Studentski parlament) i predstavnika nastavnika (prema odluci Šefa odseka). Tokom sprovođenja evaluacije biće obezbeđena i   kontinuirana informatička podrška.
Napomena: Studenti mađarskog jezika i književnosti mogu upitnike popunjavati na mađarskom jeziku.


PRODEKAN ZA NASTAVU
Prof. dr Olivera Gajić

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu