Početna >
Predstavljanje Zbornika radova: Između politike i stvarnosti

Na Filozofskom fakultetu 30. novembra 2009. g. u 12h u sali 30/I, biće predstavljen Zbornik radova: Između politike i stvarnosti (Med politiko i stvarnostjo) koji je objavio Filozofski fakultet iz Ljubljane. Na predstavljanju Zbornika govoriće njegovi priređivači prof. dr Vesna Požgaj Hadž i doc. dr Vojko Gorjanc sa ljubljanskog Filozofskog fakulteta.

Med politiko in stvarnostjo
Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše jugoslavije

Avtor: V. Požgaj Hadži, T. Balažic Bulc, V. Gorjanc

Monografija se osredotoča na odnos do jezikov v Sloveniji in drugih državah bivše Jugoslavije po letu 1990. Po razpadu bivše skupne države leta 1991 namreč tako v Sloveniji kot v drugih novonastalih državah nastopi obdobje burnih družbenih in političnih sprememb, ki so vplivale tudi na spremembo statusa in percepcije posameznih nacionalnih jezikov. Tako se začne na novo vzpostavljati odnos do lastnega jezika in njegovih variant ter odnos do tujih, zlasti jezikov bivše skupne države. Jezikovna situacija po letu 1990 s področja bivše Jugoslavije do sedaj še ni bila predstavljena na celosten način, zato želi monografija to vrzel zapolniti, hkrati pa prispevati znanstveno in strokovno podlago za medsebojno spoznavanje in razumevanje jezikovnih in kulturnih razlik ter razvijanje kulture strpnosti v južnoslovanskem prostoru.

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/ZalozbaInKnjigarna/knjigarna/izpis_ena.asp?katera=736

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu