Početna >
Zadužbina Andrejević - konkurs za štampanje neobjavljenih radova


    Zadužbina Andrejević 21. maja 2009. godine otvara XXVII KONKURS za štampanje neobjavljenih doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova, kao i naučnih studija i II KONKURS za štampanje master radova.

    Konkursi traju do 20. juna 2009. godine.

    Konkursni materijali i obaveštenja mogu se dobiti na adresi www.zandrejevic.rs
i na brojeve telefona 011/3862-430 i 3862-431.

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu