Početna >
Studenti na praksi

Poštovani,

Shodno razvoju visokog obrazovanja i primeni Bolonjskog načina studiranja u Srbiji kao i preporukama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja da praksa postane gotovo obavezan segment na svim studijskim programima na Univerzitetima u Srbiji, studenti novosadskog Univerziteta osmislili su program pod nazivom Studenti na praksi (www.studentinapraksi.com) kako bi svojim kolegama na UNS i drugim Univerzitetskim gradovima pomogli u pronalaženju prakse i eventualnog zapošljavanja.

Cilj programa jeste da se na jednostavan i sistemski organizovan način povežu kompanije i fakulteti, a samim tim i studenti kako bi se stvorili uslovi za sprovođenje prakse u definisanom vremenskom periodu i sami studenti dodatno edukovali i na terenu primenjivali do tada stečeno znanje na matičnom fakultetu. Program je osmišljen kako bi studenti putem konkursa elektronskim putem aplicirali za program prakse koji je ostvaren.

Programom je predviđeno da se kontaktiraju sve institucije, bilo državne bilo privatne i obezbede radni sastanci shodno dogovoru, definišu potrebe institucija za praktikantima kao i kapaciteti, uslovi i vremenski okviri. Nakon konsultacija se potpisuju sporazumi sa institucijama i pristupa se protokolu shodno potpisanom sporazumu. Kako je potreba studenata za praksom zaista velika, tokom programa bice definisani kriterijumi pomoću kojih će se lakše rešavati pitanje prioriteta kao i kvaliteta samog studenta aplikanta.

Kovačević Ivan

project leader www.studentinapraksi.com
chairman of EESTEC LC Novi Sad
mob: +381 62 60 68 01
office: +381 21 485 26 33
fax: +381 21 485 26 34
skype: kovacevic_ivan

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu