Početna >
Stipendije Programa za razvoj nastavnog osoblja na fakultetima i višim školama
(Junior Faculty Development Program, JFDP)

Pod rukovodstvom American Councils-a
Finansira američki Stejt department, Biro za obrazovanje i kulturuJFDP je program kojim se ne stiče zvanje, namenjen profesionalnom razvoju nastavnog osoblja zaposlenog na fakultetima i višim školama, koje ima veliki naučni potencijal predavača u svojim disciplinama da:

         - neguje veštine i tehnike predavanja koje će razviti tako što će jedno vreme biti pod uticajem američkih             obrazovnih metoda;
         - razvije informativnu bazu na polju svojih studija, i
         - postane pokretač stalnog kontakta i razmene između domaćih i stranih institucija.

Cilj JFDP-a je podrška razvoju visokog i višeg obrazovanja, stipendiranja i demokratskog društva u Evroaziji. Programom se šalje univerzitetsko nastavno osoblje iz Republike Srbije na odabrane visokoškolske institucije u SAD preko procesa otvorenog konkursa. Stipendisti JFDP-a rade sa američkim kolegama na daljem razvoju svoga znanja u pogledu metodologija predavanja i teoretskih aspekata svojih oblasti rada. Cilj programa je da pruži pomoć predavačima koji planiraju da se vrate u svoju domovinu i tamo nastave sa predavanjima i profesionalnim aktivnostima.

Nadmetanje za dobijanje prava učešća u ovom programu je otvoreno za državljane Republike Srbije koji trenutno predaju na nekoj visokoškolskoj instituciji, dobro vladaju engleskim jezikom, poseduju univerzitetsku diplomu i imaju dve godine iskustva u predavanju na nekoj visokoškolskoj instituciji. Podnosioci molbe za oblasti menadžment u umetnosti i nauka o bibliotekarstvu moraju da imaju univerzitetsku diplomu, dve godine radnog iskustva u toj oblasti i moraju trenutno biti u ulozi predavača ili nekoga ko vrši obuke u nekoj obrazovnoj instituciji.

Za 2009-2010 akademsku godinu, stipendisti JFDP-a će učestvovati u programu kojim se ne stiče zvanje (prisustvovaće predavanjima, održavaće predavanja, učestvovaće u konferencijama i sl.), a koji će trajati od januara do maja 2010. godine. Biće smešteni u američkim institucijama, domaćinima ovog programa, koje imaju prostorije i fakultet koji odgovara njihovom polju rada. Za stipendiste JFDP-a će biti obezbeđen međunarodni i domaći prevoz, medicinsko osiguranje, mesečne stipendije i sredstva za profesionalni razvoj.

Za 2009–2010 akademsku godinu kandidati mogu da se prijave za oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate American Councils for International Education, Kraljice Natalije 68/ 8, 11000 Beograd, Tel: 011 2657 362/ 2657 354, belgrade@americancouncilssee.org. Prijavu možete da preuzmete sa naših veb sajtova www.americancouncilssee.org ili www.jfdp.org, kao i u našim kancelarijama. Original i dve kopije prijave treba slati poštom ili lično dostaviti na adresu American Councils-a.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA: 21. AVGUST 2009. GODINE

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu