Početna >
Raspored sistematskih pregleda za studente I godine Filozofskog fakulteta

Studijska grupa
Datum sistematskog predmeta
 

Psihologija

1.12.

 

Engleski je zik i književnost

2.12.

 

Žurnalistika

3.12

 
Istorija
4.12.
 

Filozofija

4.12.

 
Francuski jezik i književnost
7.12.
 
Sociologija
7.12.
 

Slovački jezik i književnost

7.12.

 
Nemački jezik i književnost
8.12.
 
Mađarski jezik i književnost
8.12.
 

Ruski jezik i književnost

8.12.

 
Pedagogija
9.12.
 

Rumunski jezik i književnost

9.12.

 
Srpska književnost i jezik
10.12.
 

Rusinski jezik i književnost

10.12.

 
Srpski jezik i književnost
11.12.
 
Srpski jezik u odeljenjima za nacionalne manjine
11.12.
 

Komparativna književnost

11.12.

Napomena:
- Sistematski pregled studenata je obavezan.
- Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom.
- Pregled počinje u 7 sati prijavom na šalteru u prizemlju Zavoda.

Molimo studente da se strogo pridržavaju utvrđenog termina jer u suprotnom neće moći naknadno obaviti sistematski pregled!!!

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu