Početna >
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Osnovni cilj Centra za razvoj karijere je povezivanje studenata i diplomaca Univerziteta u Novom Sadu sa poslodavcima i razvijanje svesti studenata i diplomaca o savremenim uslovima poslovanja. Cilj Centra za razvoj karijere je pružanje podrške studentima i diplomcima u razvijanju sposobnosti, znanja i veština koje su ključne za zapošljavanje kao i davanje informacija studentima o mogućnostima i ponudama za poslove i prakse.

Sajt Centra za razvoj karijere je www.razvojkarijere.uns.ac.rs.

Na Fakultetu će biti postavljenje oglasne table koje će služiti za informisanje o kursevima, seminarima, praksama i ostalim aktivnostima vezanim za razvoj karijere studenata a u okviru rada Centra i Univerziteta. Troškove kupovine i postavljanja tabli snosi USAID Fondacija.

Tim Centra za razvoj karijere

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu