Početna >
Radno vreme Biblioteke u toku jula i avgusta 2009.


JUL-AVGUST:

Centralne čitaonice
rad sa korisnicima (ponedeljak-petak): 8-15h
izdavanje publikacija: 10-12h

Seminarske biblioteke
rad sa korisnicima (ponedeljak-petak): 9-13h
izdavanje publikacija: 10-12h

Seminarske biblioteke odsekâ ne rade:
◦ anglistika: 20. VII – 21. VIII
◦ filozofija: 10. VII – 7. VIII
◦ germanistika: 20. VII – 19. VIII
◦ hungarologija: 8. VII – 14. VIII
◦ istorija: 16. VII – 14. VIII
◦ medijske studije: 6. VIII – 14. VIII
◦ pedagogija: 20. VII – 17. VIII
◦ psihologija: 20. VII – 17. VIII
◦ romanistika: 20. VII – 25. VIII
◦ rumunistika: 20. VII – 21. VIII
◦ slavistika / rusinistika: 20. VII – 18. VIII
◦ slovakistika: 13. VII – 21. VIII
◦ sociologija: 13. VII – 21. VIII
◦ srpska književnost / komparativna književnost: 20. VII – 21. VIII
◦ srpski jezik i lingvistika: 6. VIII – 14. VIII


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu