Početna >
Potreban lektor srpskog jezika u Pekingu

Pekinški univerzitet za studije stranih jezika – Katedra za srpski jezik HITNO traži lektora za srpski jezik za školsku 2009/2010. godinu.

Pekinški univerzitet za studije stranih jezika – Katedra za srpski jezik preko Ministrastva prosvete Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije obavestilo nas je da je HITNO potreban lektor srpskog jezika za školsku 2009/2010. godinu na Katedri za srpski jezik Pekinškog univerziteta.

Potrebne kvalifikacije za izbor lektora:
- diploma profesora srpskog jezika i književnosti odnosno srpske književnosti i jezika.

Nije neophodno da kandidat bude univerzitetski profesor odnosno asistent na univerzitetu.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u dekanatu Filozofskog fakulteta.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu