Početna >
Predlog liste reda prvenstva Stambene komisije
Fondacije za rešavanje stambenih potreba


   U prilogu se nalazi Predlog liste reda prvenstva Stambene komisije Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika. [prilog]


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu