Početna >
Univerzitetski program radne prakse u Skupštini APV, Izvršnom veću i pokrajinskim organima uprave
u školskoj 2009/10. godini

K O N K U R S

Univerzitetski program radne prakse u pokrajinskim organima uprave zajednički organizuju Univerzitet u Novom Sadu, Skupština i Izvršno veće AP Vojvodine, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).
Konkurs se raspisuje za 47 učesnika Programa koji će obavljati radnu praksu (decembar 2009. – jul 2010, 15 časova nedeljno), u jednom od pokrajinskih organa uprave.

PRAVO PRIJAVLJIVANJA
Učesnik u Programu može da bude:
- student koji studira po Zakonu o Univerzitetu ukoliko je u školskoj 2009/10. godini na završnoj godini studija, apsolvent ili student magistarskih studija;
- osoba koja je diplomirala po Zakonu o Univerzitetu u periodu od 1. januara 2008. godine do dana zaključenja konkursa za učešće u Programu;
- student na studijama drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju u školskoj 2009/10. godini ili osoba koja je završila studije prvog ili drugog nivoa studija po Zakonu o visokom obrazovanju u periodu od 1. januara 2008. godine do dana zaključenja konkursa za učešće u Programu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
- popunjeni prijavni formular (može se preuzeti sa sajtova:www.uns.ac.rs i www.radnapraksa.skupstinavojvodine.gov.rs ili dobiti u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu, - Ilije Đuričića br. 3, u okviru studentskog doma Slobodan Bajić)
- biografija na srpskom i engleskom jeziku
- potvrda od fakulteta o trenutnom statusu kandidata i uverenje o položenim ispitima i prosečnoj oceni - za studente
- fotokopija uverenja o završenim studijama ili diplome fakulteta - za osobe koje su završile studije
- dve fotografije (3x3,5 cm)

KONKURS JE OTVOREN DO 23. NOVEMBRA 2009.

Popunjenu prijavu sa ostalom dokumentacijom predati lično (radnim danima od 8.00 do 16.00 časova) ili poštom na adresu:

UNIVERZITET U NOVOM SADU
Trg Dositeja Obradovica 5 (4. sprat/401)
21000 Novi Sad
sa naznakom “Konkurs za Program radne prakse”

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave nece biti razmatrane.


www.uns.ac.rs
www.radnapraksa.skupstinavojvodine.gov.rs


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu