Početna >
KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DIPLOMSKE, SPECIJALISTIČKE I DOKTORSKE STUDIJE NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU
školska 2009/10.

Senat Univerziteta je na sednici održanoj 2. jula 2009. doneo Odluku o raspisivanju Konkursa za upis studenata na diplomske, specijalističke i doktorske studije Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2009/10. godini.

Nakon donošenja odluka nadležnih državnih organa i nastavno-naučnih veća fakulteta biće preciziran broj budžetskih studenata po studijskim programima. Svi studenti za koje ne budu obezbeđena finansijska sredstva u okviru donetih odluka biće upisani kao samofinansirajući studenti.

Tekst konkursa [pdf] 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu