Početna >
KONFERENCIJA MLADIH SLAVISTA V
Slovenski areal i Evropa

POD ZAŠTITOM RUKOVODSTVA KSIS FF KU

TERMIN: 4.–5. novembar 2009.

MESTO DEŠAVANJA: FILOZOFSKI FAKULTET KARLOV UNIVERZITET, PRAG

Rok za prijavljivanje je 15. jun 2009.

Studentima srpskog jezika, srpske književnosti, ruskog jezika i književnosti, slovačkog jezika i književnosti, rusinskog jezika i književnosti, komparativne književnosti.

Obaveštavamo Vas da će se 4. i 5. novembra 2009. godine na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu održati peta međunarodna naučna Konferencija mladih slavista, podnaslov Slovenski areal i Evropa. Zainteresovani iz redova studenata i doktoranada slavistike opet će dobiti prostor za predstavljanje rezultata svojih istraživanja.
Akcija se nadovezuje na vrlo uspešne prethodne četiri, održane u periodu od 2005-2008.

Cilj projekta je razmena informacija o stručnom delovanju studenata u raznim slavističkim centrima i katedrama. Za dosezanje ovog cilja je, po nama, potrebno stvoriti dovoljno širok krug učesnika i posetilaca, te tako obezbediti odgovarajuće uslove za razvoj plodne diskusije. Iz tog razloga pozvani su i studenti iz ostalih slavističkih centara u Češkoj i sa drugih inostranih univerziteta.

Od učesnika očekujemo referat u trajanju od 15-20 minuta. Zvanični jezici konferencije biće svi slovenski jezici. Učesnicima koji referate obrade kao celovitu studiju biće ponuđena mogućnost da publikuju svoj tekst u recenziranom zborniku.

Tematske sekcije:
1) Književnosti srednje i jugoistočne Evrope: posebnost i evropska uloga „malih kultura“
2) Od mita ka realnosti: Balkan u Evropi – Evropa na Balkanu
3) Kontrasti i paradoksi ruskog poimanja Evrope
4) Rusija u novovekovnoj evropskoj politici i kulturi: između negacije i inspiracije
5) Slovenski jezici u evropskoj kulturnoj tradiciji i njihove istorijske promene

Molimo zainteresovane da svoje prijave pošalju na elektronsku adresu info@slavkonf.com.
Rok za prijavljivanje je 15. jun 2009.
Uz formular prijave, potrebno je poslati stručnu i preglednu anotaciju referata, kako na jeziku referata tako i na engleskom.

Detaljnije informacije i formular prijave postavljeni su na internet stranici www.slavkonf.com.

Molimo zainteresovane za učešće na konferenciji da najkasnije do navedenog datuma, na adresu info@slavkonf.com, pošalju popunjenu prijavu zajedno s preglednom i stručnom anotacijom na jeziku referata i na engleskom (obim svake verzije 900-1500 znakova).
Prijave koje stignu nakon roka za prijavljivanje ili bez anotacija biće odbijene. Dodatne informacije i formular prijave možete pronaći na internet stranici www.slavkonf.com.

Konferencija je namenjena studentima viših godina, apsolventima trogodišnjih i petogodišnjih studija, doktorantima i mladim istraživačima do 35 godina starosti.

Jezik konferencije: svi slovenski jezici.

Obim referata: 15-20 minuta, učesnici bi trebalo da pripreme dovoljan broj sažetaka (hendauta) za posetioce konferencije (30-40 kopija).

Referati će biti, na osnovu odabranih tema, razvrstani u sekcije koje će voditi doktoranti Filozofskog fakuleta. Učesnicima koji svoje referate obrade kao celovitu studiju biće ponuđena mogućnost da tekst publikuju u recenziranom zborniku. Urednici konferencijskog zbornika zadržavaju pravo na predlog ispravke referata ili na odbijanje referata, u slučaju da ne ispunjava formalne, sadržajne ili stručne kriterijume publikacije za zbornik.

Učesnici na mestu dešavanja plaćaju kotizaciju u iznosu od 800 čeških kruna ili 30 evra.

Ako se na vreme prijave, inostranim i učesnicima konferencije van Praga biće pružena pomoć u pronalaženju smeštaja u studentskim domovima Filozofskog fakulteta. Troškove smeštaja snose sami učesnici.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu