Početna >
Fondacija Konrad Adenauer
Konkurs za dodelu stipendije - produžen rok za dostavu dokumentacije
30. septembar 2009.

Poštovani,

Želeli bi smo da Vas obavestimo, da je rok za dostavu dokumentacije za dodelu stipendije Fondacije Konrad Adenauer, mladim, društveno angažovanim studentima, produžen do 30. septembra 2009. godine.

Fondacija Konrad Adenauer je jedna od pet fondacija u Saveznoj Republici Nemačkoj. U svom političkom radu, kako u Nemačkoj tako i u inostranstvu vezuje se za ideje ličnosti po kojoj je dobila ime, Konradu Adenaueru, prvom kancelaru SR Nemačke, a time i za ideje hrišćanske demokratije.

Ostvarivanje ljudskih prava, konsolidovanje pravne države, unapređivanje mladog, demokratski orijentisanog političkog podmlatka neki su od osnovnih smernica delovanja Fondacije Konrad Adenauer. Stipendiranje mladih, nadarenih studenata čini jedan bitan segment u okviru naših delatnosti.

Fondacija Konrad Adenauer svake godine dodeljuje stipendije mladim, politički angažovanim studentima, postdiplomcima i doktorantima.

Ovom prilikom želimo da Vam predstavimo naš program stipendiranja za 2009. godinu. Bliže informacije kao i dokumentacija za konkurs nalaze se na adresi http://storage.arm.uns.ac.rs/mail/konrad.zip .

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja stojim Vam na raspolaganju,

Katarina Pešić
Koordinator projekta Konrad-Adenauer-Stiftung
E-mail: pesic@kas-bg.com
www.kas.de/belgrad


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

1. PRIJAVNI FORMULAR
2. BIOGRAFIJA
3. DVE PREPORUKE PROFESORA SA FAKULTETA
4. JEDNA POLITICKA PREPORUKA
5. POTVRDA O POLOZENIM ISPITIMA
(ILI KOPIJA DIPLOME SA OSNOVNIH STUDIJA, AKO SU UPISANE POSTDIPLOMSKE ILI DOKTORSKE STUDIJE; I UVERENJE O UPISU POSTDIPLOMSKIH ILI DOKTORSKIH STUDIJA )
6. SLIKA
7. OSTALE DIPLOME/SERTIFIKATI

Prijavni formular [.doc]

STIPENDIJA ZA DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽOVANE STUDENTE, POSTDIPLOMCE I DOKTORANTE

Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći društveno - politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta i postdiplomcima u Srbiji i Crnoj Gori.

Politička angažovanost studenata ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratski orijentisanih stranaka u Srbiji, već angažovanost u/ili nevladinim ili studentskim organizacijama.

Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka.

Donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci I doktoranti.

Studenti koji budu ušli u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendije u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.

Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine.
Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije.

U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva.

Predviđeno je da se stipendistima omogući pohađanje kursa nemačkog jezika i priprema za polaganje testa ZD na Kolarcu.

Lista sa neophodnom dokumentacijum kao i prijavni formular nalaze se u prilogu i na internet stranici Fondacije Konrad Adenauer www.kas.de/belgrad ili na www.infostud.com

Rok za dostavu dokumentacije je 30. septembar 2009 godine, lično ili poštom na našu adresu: Fondacija Konrad Adenauer, Kralja Petra br 3, 11 000 Beograd

S poštovanjem,
Katarina Pešić
Fondacija Konrad Adenauer


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu