Početna >
Sufinansiranje programa - monografije, skupovi u 2010. godini

Javni poziv Ministarstva za sufinansiranje programa: monografskih i drugih naučnih dela, organizovanja naučnih skupova u zemlji, podsticanja, promocije i popularizacije nauke, kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.
(«Politika», 25.11.2009. godine)

Na osnovu člana 97. i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), a u cilju ostvarivanja opšteg interesa za Republiku u naučnoistraživačkoj delatnosti,

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE

upućuje
JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE UČEŠĆA U SREDSTVIMA
MINISTARSTSVA ZA NUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
NAMENjENIM ZA FINANSIRANjE U 2010. GODINI
SLEDEĆIH PROGRAMA

1. Program sufinansiranja izdavanja monografskih i drugih naučnih dela,
2. Program sufinansiranja organizovanja naučnih skupova u zemlji,
3. Program podsticanja, promocije i popularizacije nauke,
4. Program sufinansiranja kolektivnih članarina u međunarodnim udruženjima/ organizacijama.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 25.12. 2009. godine.

Prijava na ovaj javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na web-portalu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Prijave sa potrebnom dukumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj,
11 000 Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom „prijava na javni poziv – sa nazivom programa za koji se prijavljuje”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Javni poziv za program sufinansiranja izdavanja naučnih časopisa biće raspisan 01.03.2010. godine, sa rokom za podnošenje prijava do 01.04.2010. godine.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu