UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Žiro račun

UPLATE ZA PRIJAVU NA KONKURS i PRIJEMNE ISPITE, TROŠKOVE UPISA, 1. RATU ŠKOLARINE I INDEKS

ŽIRO RAČUN FILOZOFSKOG FAKULTETA 840-1712666-26
Broj modela: 97

Poziv na broj
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost: 9501
Srpska filologija u kontaktu: 9501
Srpska književnost i jezik: 9202
Komparativna književnost: 8903
Engleski jezik i književnost: 8604
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom: 8604
Nemački jezik i književnost: 8305
Ruski jezik i književnost: 8006
Francuski jezik i književnost: 7707
Mađarski jezik i književnost: 7408
Slovački jezik i književnost: 7109
Rumunski jezik i književnost: 6810
Rusinski jezik i književnost: 6511
Istorija: 6212
Pedagogija: 5913
Psihologija: 5614
Sociologija: 5315
Filozofija: 5016
Žurnalistika: 4418
Socijalni rad: 3222

Žiro račun se koristi za:

  • uplatu naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita
  • uplatu naknade troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
  • uplatu prve rate za samofinansirajuće studente
  • uplatu za indeks

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu