UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Telefoni i mejlovi za dodatne informacije

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu mogu se dobiti na sledeće mejlove i brojeve telefona:

Studentska služba - telefoni i mailovi

Odsek za anglistiku
(+381 21) 485-38-52
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs

Odsek za filozofiju
(+381 21) 485-38-60
E-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs

Odsek za germanistiku
(+381 21) 485-38-60
E-mail: german@ff.uns.ac.rs

Odsek za hungarologiju
(+381 21) 485-38-78
E-mail: hungar@ff.uns.ac.rs

Odsek za istoriju
(+381 21) 485-38-60
E-mail: istorija@ff.uns.ac.rs

Odsek za komparativnu književnost
(+381 21) 485-38 73
E-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs

Odsek za medijske studije
(+381 21) 485-39-17
E-mail: zurnal@ff.uns.ac.rs

Odsek za pedagogiju
(+381 21) 450-419, 485-39-19
E-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs

Odsek za psihologiju
(+381 21) 458-948, 485-39-19
E-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs

Odsek za romanistiku
(+381 21) 458-688, 485-38-73
E-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs

Odsek za rumunistiku
(+381 21) 485-38-98, 485-38-73
E-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs

Odsek za rusinistiku
(+381 21) 485-38-91, 485-38 67
E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs

Odsek za slavistiku
(+381 21) 485-38-67
E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs

Odsek za slovakistiku
(+381 21) 455-046, 485-38-92, 485-38-93
E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs

Odsek za sociologiju
(+381 21) 485-38-52
E-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
(+381 21) 459-626, 485-38-67
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs

Odsek za srpsku književnost
(+381 21) 485-39-17
E-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu