UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

STUDIJSKI PROGRAMI NA KOJIMA SE POMERA LISTA ZA BUDžET (SPUŠTANJE CRTE NA BUDžETU) - upis 2019/20.

Studijski program
Broj mesta
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

2

 

Engleski jezik i književnost

1

 

Istorija

12

 

Pedagogija

11

 

Psihologija

3

 

Sociologija

3

 

Filozofija

10

 

Žurnalistika

2

 

Socijalni rad

5

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

1

Studijski programi na kojima je spuštena crta za budžet su programi na kojima se nisu upisali svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu budžeta, odnosno kandidati koji već studiraju u statusu budžetskog studenta na nekom drugom studijskom programu osnovnih akademskih studija.

Upis kandidata koji su spuštanjem crte ostvarili pravo upisa je 12. jula do 13:00 časova. Ukoliko se kandidati ne upišu u predviđenom terminu, gube pravo upisa u statusu budžetskog studenta.

Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Engleski jezik i književnost
Istorija
Pedagogija
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Žurnalistika
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu