Izbor stranog jezika
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
 
   Upis master studije
   Upis doktorske studije

   

Početna > Upis >
Spiskovi kandidata po učionicama za polaganje prijemnih ispita školske 2010/11. godine

 

Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpsku književnost
Odsek za pedagogiju
Odsek za psihologiju   
 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu