UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >
Raspored polaganja prijemnih ispita U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

***********************************************

28. juna 2017. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

Engleski jezik i književnost 

107/I, 108/I, 109/I, 110/I, 111/I, 124/I
 

Mađarski jezik i književnost

322/III
 

Psihologija

AMF, 101/I, 102/I, 123/I, 126/I, 127/I, 201/II, 300/III, 323/III, 340/III
 

Rumunski jezik i književnost

P8/prizemlje
 

Rusinski jezik i književnost

204/II
 

Ruski jezik i književnost

208/II, 238/II
 

Slovački jezik i književnost

116/I

29. juna 2017. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

Pedagogija

АМФ, 107/I
 

Sociologija

102/I, 110/I
 

Filozofija

111/I
  Komparativna književnost sa teorijom književnosti 238/I
 

Srpska književnost i jezik

300/III, 307/III
  Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 108/I, 109/I
  Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom 109/I
 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

201/II

30. juna 2017. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

Žurnalistika

101/I, 102/I
 

Istorija    

300/III, 301/III, 307/III
 

Nemački jezik i književnost

108/I, 110/I, 111/I
 

Socijalni rad

АMF/I, 107/I

SVI KANDIDATI DUŽNI SU DA SA SOBOM PONESU VAŽEĆU LIČNU ISPRAVU SA
FOTOGRAFIJOM
(LIČNA KARTA, PASOŠ)!!!

***********************************************

PRVI KONKURSNI ROK 2017/18. - od 21. juna do 14. jula 2017. godine:

 • prijavlјivanje kandidata – 21, 22. i 23. juna 2017. godine
  (od 9:00 do 13:00 časova u AMFITEATRU)
 • polaganje prijemnog ispita – 28, 29. i 30. juna 2017.
  (od 9:00 časova)
 • objavlјivanje preliminarne rang liste – 3. jula 2017.
  (do 15:00 časova)
 • DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)– 5. jula 2017.
  (od 9:00 do 12:00 časova)
 • objavlјivanje konačne rang liste – 6. jula 2017.
  (do 15:00 časova)
 • upis primlјenih kandidata:

  - 7. i 10. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata;
  - 10. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi;

NAPOMENA: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi (10. jula u 14:00 časova) ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote budžetskih studenata u junskom konkursnom roku.

- 11. i 12. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata;
- 12. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

NAPOMENA: Upis studenata koji sami finasiraju svoje studije biće završen u četvrtak 13. jula 2017. godine. Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

- 13. jula 2017. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 12. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

13. jula u 14 časova u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata).

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 14. jula 2017. godine od 9:00 do 13:00 časova.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu