UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >
Raspored polaganja prijemnih ispita u školskoj 2018/2019.

27. juna 2018. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

Engleski jezik i književnost 

107/I, 108/I, 109/I, 110/I, 111/I
  Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (prijemni ispit se polaže u dva dana: engleski jezik 27. juna, francuski jezik 28. juna, ruski ili nemački jezik 29. juna) 124/I
 

Mađarski jezik i književnost

322/III
 

Psihologija

AMF, 101/I, 102/I, 123/I, 126/I, 127/I, 201/II, 300/III, 323/III, 340/III
 

Rumunski jezik i književnost

P8/prizemlje
 

Rusinski jezik i književnost

204/II
 

Slovački jezik i književnost

237/II

28. juna 2018. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

Pedagogija

AMF/prizemlje
 

Sociologija

110/I
 

Filozofija

111/I
  Komparativna književnost sa teorijom književnosti 238/II
 

Srpska književnost i jezik

300/III
  Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 108/I
  Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom 108/I
 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

201/II

29. juna 2018. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

Žurnalistika

AMF/prizemlje
 

Istorija    

300/3, 301/3
 

Nemački jezik i književnost

109/1, 110/1, 111/1
  Ruski jezik i književnost 238/2
 

Socijalni rad

107/1, 108/1

SVI KANDIDATI DUŽNI SU DA SA SOBOM PONESU VAŽEĆU LIČNU ISPRAVU SA
FOTOGRAFIJOM (LIČNA KARTA, PASOŠ)!!!

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita
za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu u školskoj 2018/2019. godini mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

ODSEK
TELEFON (+ 381 21)

ODSEK ZA ANGLISTIKU

459-483, 485-38-52

ODSEK ZA GERMANISTIKU

459-276, 459-277, 485-38-60

ODSEK ZA ISTORIJU

458-577, 485-38-60

ODSEK ZA KOMPARATIVNU KNјIŽEVNOST

458-659, 485-38-73

ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE

455-602, 485-39-17

ODSEK ZA PEDAGOGIJU

450-419, 485-39-19

ODSEK ZA PSIHOLOGIJU

458-948, 485-39-19

ODSEK ZA ROMANISTIKU

458-688, 485-38-73

ODSEK ZA RUMUNISTIKU

459-484, 485-38-73

ODSEK ZA RUSINISTIKU

454-484, 485-38-67

ODSEK ZA SLAVISTIKU

459-627, 485-38-67

ODSEK ZA SLOVAKISTIKU

455-046, 485-38-92

ODSEK ZA SOCIOLOGIJU

459-52, 485-38-52

ODSEK ZA SRPSKI JEZIK I LINGVISTIKU

459-626, 459-275, 485-38-67

ODSEK ZA SRPSKU KNјIŽEVNOST

450-597, 485-39-17

ODSEK ZA FILOZOFIJU

459-279, 485-38-60

ODSEK ZA HUNGAROLOGIJU

458-673, 485-38-78

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu