Izbor stranog jezika
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
 
   Upis master studije
   Upis doktorske studije

   

Početna >

Prvi dan prijave kandidata - drugi rok

Studijski program
Prijavljeno
 
 

Srpska filologija: srpski jezik i književnost

2

 

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

0

 

Srpska književnost i jezik

6

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

1

 

Engleski jezik i književnost

0

 

Nemački jezik i književnost

0

 

Francuski jezik i književnost

6

 

Ruski jezik i književnost

2

 

Mađarski jezik i književnost

1

 

Slovački jezik i književnost

4

 

Rumunski jezik i književnost

0

 

Rusinski jezik i književnost

1

 

Istorija

1

 

Pedagogija

0

 

Psihologija

0

 

Sociologija

1

 

Filozofija

5

 

Žurnalistika

1

 
Socijalni rad
0
  UKUPNO

31

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu