UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Prvi dan prijave kandidata - upis 2019/20.

Studijski program
Prijavljeno
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

13

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

 

Srpska književnost i jezik

20

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

7

 

Engleski jezik i književnost

82

 

Nemački jezik i književnost

26

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

7

 

Ruski jezik i književnost

5

 

Mađarski jezik i književnost

7

 

Slovački jezik i književnost

1

 

Rumunski jezik i književnost

1

 

Rusinski jezik i književnost

0

 

Istorija

21

 

Pedagogija

48

 

Psihologija

198

 

Sociologija

10

 

Filozofija

7

 

Žurnalistika

29

 

Socijalni rad

42

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

8

 

Ukupno

532

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu