UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >
BROJ NEPOPUNJENIH MESTA NA BUDŽETU I SAMOFINANSIRANJU - OPŠTA PROZIVKA
- upis 2019/20.

Studijski program
Budžet
Samofinansiranje

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

16

20

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

10

8

Srpska književnost i jezik

13

38

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

1

4

Engleski jezik i književnost

0

0

Engleski jezik i književnost sa drugom filologijom

0

9

Nemački jezik i književnost

0

16

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

19

30

Ruski jezik i književnost

10

14

Mađarski jezik i književnost

1

5

Slovački jezik i književnost

4

5

Rumunski jezik i književnost

1

10

Rusinski jezik i književnost

4

10

Istorija

11

24

Pedagogija

0

0

Psihologija

0

0

Sociologija

0

13

Socijalni rad

0

0

Filozofija

5

18

Žurnalistika

0

1

Ukupan broj slobodnih mesta

95

225

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu