UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Drugi konkursni rok >

Odluka o priznavanju prijemnih ispita - upis 2019/20.

 

Na osnovu člana 75. Statuta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i odluke Nastavno-naučnog veća sa sednice održane dana 7. 7. 2015. godine, daje se saglasnost da kandidati koji se u drugom upisnom roku prijave na Konkurs na studijske programe na kojima ima slobodnih mesta, ne moraju ponovo da polažu prijemni ispit, ukoliko su ga već položili u prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu ili na nekom drugom fakultetu, odnosno univerzitetu.

Ukoliko su kandidati položili prijemni ispit na Filozofskom fakultetu ili na nekom drugom fakultetu, odnosno univerzitetu, dužni su da uz prijavu na Konkurs podnesu molbu za priznavanje bodova u prvom upisnom roku i odgovarajući dokaz o ostvarenim bodovima u prvom upisnom roku (potvrda o položenom prijemnom ispitu ili odštampana konačna rang lista).

Kandidati konkurišu u redovnim terminima koji su predviđeni konkursom.

Prijemna komisija Filozofskog fakulteta, razmatraće prispele prijave i odlučiće ko ispunjava uslove za rangiranje na određenom studijskom programu.

       Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu