UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Otvorena vrata i pripremna nastava - školska 2018/19.

Odsek - DAN OTVORENIH VRATA 24. februar 2018.
Prostorija
   
 

Odsek za anglistiku

270/II

 

Odsek za filozofiju

313/III

 

Odsek za germanistiku

207/II

 

Odsek za hungarologiju

322/III

 

Odsek za istoriju

301/III

 

Odsek za komparativnu književnost

309/III

 

Odsek za medijske studije

115/I,116/I, hol ispred kino-sale

 

Odsek za pedagogiju

202/II

 

Odsek za psihologiju

101/I

 

Odsek za romanistiku

271/II

 

Odsek za rumunistiku

272/II

 

Odsek za rusinistiku

204/II

 

Odsek za slavistiku

221/II

 

Odsek za slovakistiku

237/II

 

Odsek za sociologiju

314/III

 

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Srpska filologija: srpski jezik i književnost  
- Srpska filologija u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom)

306/III

 

Odsek za srpsku književnost

339/III

 

Socijalni rad

P8

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (ruskom, francuskom ili nemačkom)

270/II

Više informacija o terminima Otvorenih vrata i pripremnoj nastavi možete naći na sledećim linkovima:

Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za pedagogiju Odsek za srpsku književnost
Odsek za psihologiju Socijalni rad

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu