Izbor stranog jezika
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >
Preliminarne rang liste - upis 2011/12.

 

Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za pedagogiju Odsek za psihologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpsku književnost

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
  - Srpska filologija: srpski jezik i
književnost
  - Srpska filologija u kontaktu sa
mađarskom/slovačkom filologijom


NAPOMENA:

KANDIDATI KOJI SE NE NALAZE NA PRELIMINARNOJ RANG LISTI, NISU POLOŽILI PRIJEMNI, ODNOSNO IMAJU MANJE OD 14 BODOVA NA PRIJEMNOM ISPITU.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu