UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

Preliminarne rang liste

 

Engleski jezik i književnost Francuski jezik i književnost sa drugim
romanskim jezikom i kulturom
Filozofija Rumunski jezik i književnost
Nemački jezik i književnost Rusinski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost Ruski jezik i književnost
Istorija  Slovački jezik i književnost
Komparativna književnost sa teorijom
književnosti
Sociologija
Pedagogija Srpska književnost i jezik
Psihologija Srpska filologija: Srpski jezik i
književnost
Žurnalistika Srpska filologija u kontaktu sa
slovačkom/mađarskom filologijom

Socijalni rad


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu