Izbor stranog jezika
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >
Podnošenje prigovora i upis primljenih kandidata

Podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu održaće se 3. jula 2009. godine
od 8,00 do 12,00 u sledećim prostorijama

Odsek za anglistiku: 72/2 (od 9,00)
Odsek za filozofiju: 86/2
Odsek za germanistiku: 59/2
Odsek za hungarologiju: 123/35
Odsek za istoriju: 159/35
Odsek za komparativnu književnost: 107/35
Odsek za medijske studije: 89/2
Odsek za pedagogiju: 27/1
Odsek za psihologiju: 48/1
Odsek za romanistiku: 88/2
Odsek za rumunistiku: 15/m
Odsek za rusinistiku: 90a/2
Odsek za slavistiku: 69/2
Odsek za slovakistiku: 78/2, 79/2
Odsek za sociologiju: 77/2
Odsek za srpski jezik i lingvistiku: 140/35
Odsek za srpsku književnost: 117/35


Upis primljenih kandidata

   - 6. i 7. jula (od 9,00 do 13,00) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata;

   - 7. jula (u 14,00) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi;
Napomena: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi (7. jula u 14,00) ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote budžetskih studenata u junskom konkursnom roku. Nepopunjena mesta u okviru kvote budžetskih studenata biće oglašena u drugom konkursnom roku.

   - 8. i 9. jula (od 9,00 do 13,00) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata;

   - 9. jula (14,00) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi. NAPOMENA: Upis studenata koji sami finasiraju svoje studije biće završen narednog dana.

   - 10. jula (od 9,00 do 12,00) – upis kandidata na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.


Indeksi se mogu kupiti u skriptarnici Filozofskog fakulteta. Potrebno je uplatiti iznos od 560,00 na broj žiro računa Filozofskog fakulteta.

Samofinansirajući studenti mogu platiti školarinu u dve jednake rate. Prvu ratu plaćaju prilikom upisa, a drugu prilikom overe zimskog semestra.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu