UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Pravilnik o upisu
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Žiro račun za prijavu i upis
  Drugi rok
         Preliminarne liste
         Konačne liste

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

PRIJEM STUDENATA UPISANIH U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

 

Studijska grupa Datum Vreme Učionica
 

Srpska filologija: Srpski jezik i lingvistika

     
 

Srpska filologija: Srpski kao strani jezik

     
 

Srpska književnost i jezik

     
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

     
 

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

 
 

Rumunski jezik i književnost

 
 

Slovački jezik i književnost

     
 

Rusinski jezik i književnost

     
 

Engleski jezik i književnost

     
 

Nemački jezik i književnost

     
 

Mađarski jezik i književnost

     
 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

     
 

Ruski jezik i književnost

     
 

Pedagogija

     
 

Psihologija

     
 

Sociologija

     
 

Socijalni rad

     
 

Sociologija u socijalnoj zaštiti

     
 

Liderstvo u obrazovanju

 
 

Istorija

     
 

Filozofija

     
 

Komunikologija

     

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu