UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Drugi rok

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavlјivanja kandidata na master studije

Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas. Molimo Vas da prijave ne šalјete poštom jer ih nećemo uvažiti !!!

- Konkursni list

- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome
ili  uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama (original)

- Uverenje o dodatnim (fakultativnim) predmetima (original)

- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)

- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)

- Kratku biografiju

- Overen nastavni plan i program sa silabusima za položene predmete (za kandidate koji nisu završili studije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu)

- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs (7.000,00 dinara) za sve studijske  grupe osim za Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

- Dokaz o uplati za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijsku grupu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje (20.000,00 dinara)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu