UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Izbor stranog jezika

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije u školskoj 2015/2016. godini

Termini za polaganje prijemnog (pdf)

PRVI KONKURSNI ROK ZA ŠKOLSKU 2015/16. godinu

Prvi konkursni rok –  od 24. juna do 16. jula 2015. godine:

  • prijavlјivanje kandidata – 24, 25. i 26. juna 2015. godine (od 9:00 do 13:00h u AMFITEATRU)
  • polaganje prijemnog ispita – 29, 30. juna i 1. jula 2015. (od 9:00h)
  • objavlјivanje preliminarne rang liste – 3. jula 2015. (do 15:00h)
  • DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA) – 6. jula 2015. (od 9:00 do 12:00h)
  • objavlјivanje konačne rang liste – 7. jula 2015. (do 15:00h)
  • upis primlјenih kandidata:

- 8. i 9. jula (od 9:00h do 13:00h) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata;
- 9. jula (u 14:00h u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi;

NAPOMENA: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi (9. jula u 14:00 časova) ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote budžetskih studenata u junskom konkursnom roku.

- 10. i 13. jula (od 9:00h do 13:00h) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata;
- 13. jula (u 14:00h u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

NAPOMENA: Upis studenata koji sami finasiraju svoje studije biće završen u utorak 14. jula 2015. godine. Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

- 14. jula 2015. godine (od 9:00h do 13:00h) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 13. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

15. jula u 12h u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata).

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 16. jula 2015. godine od 9:00 do 13:00 časova.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu