Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Izbor stranog jezika
   Upis master studije
   Upis doktorske studije

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

Konačna rang lista - UPIS 2014/2015.

 

Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za pedagogiju Odsek za psihologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpsku književnost
  Odsek za srpski jezik i lingvistiku
  - Srpska filologija: srpski jezik i
književnost

  - Srpska filologija u kontaktu sa
mađarskom/slovačkom filologijom
   
 
Javne prozivke za nepopunjena mesta na Filozofskom fakultetu


Prozivka za nepopunjena budžetska mesta

- 17. jula (u 14,00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi;

NAPOMENA: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi (17. jula u 14,00 časova) ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote budžetskih studenata u junskom konkursnom roku. Nepopunjena mesta u okviru kvote budžetskih studenata biće oglašena u drugom konkursnom roku.

 

Prozivka za nepopunjena samofinansirajuća mesta

- 21. jula (u 14,00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

NAPOMENA: Upis studenata koji sami finasiraju svoje studije biće završen u utorak 22. jula 2014. godine. Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

- 22. jula 2014. godine(od 9,00 do 13,00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 21. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

 

Opšta prozivka za nepopunjena mesta

22. JULA u 14 časova u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata).

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 23. jula 2014. godine od 9 do 12 časova.

Odseci za rumunski jezik i književnost, rusinski jezik i književnost, slovački jezik i književnost, mađarski jezik i književnost i francuski jezik i književnost, organizovaće intenzivne pripreme tj. nastavu tokom septembra meseca za studente koji se upišu a ne poznaju dovoljno jezik studijske grupe na koju su se upisali.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu