UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Spisak svih prijavljenih kandidata po redosledu želja
 Spisak kandidata za upis preko afirmativnih mera
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

Konačna rang lista - upis 2019/20.

Engleski jezik i književnost
Filozofija
Nemački jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost
Istorija
Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Pedagogija
Psihologija
Žurnalistika
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Rumunski jezik i književnost
Rusinski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Slovački jezik i književnost
Sociologija
Srpska književnost i jezik
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

Afirmativne mere - konačna lista

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu