UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

DRUGI KONKURSNI ROK - upis 2018/19.

od 3. do 14. septembra 2018. godine:

  • prijavljivanje kandidata – 3. i 4. septembar 2018. godine  (od 9:00 do 13:00 časova na šalterima Studentske službe)
  • polaganje prijemnog ispita (prema istaknutom rasporedu) – 6. i 7. septembar 2018. (od 9:00 časova)
  • objavljivanje preliminarne rang liste – 10. septembar 2018. (do 15:00 časova)
  • DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA) – 12. septembar 2018. (od 9:00 do 12:00 časova)
  • objavljivanje konačne rang liste – 12. septembar 2018. (do 15:00 časova)
  • upis primljenih kandidata 13. i 14. septembar 2018. godine

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita
za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu u školskoj 2018/2019. godini mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

ODSEK

TELEFON (+ 381 21)

ODSEK ZA ANGLISTIKU

459-483, 485-38-52

ODSEK ZA GERMANISTIKU

459-276, 459-277, 485-38-60

ODSEK ZA ISTORIJU

458-577, 485-38-60

ODSEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

458-659, 485-39-57, 485-39-73

ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE

455-602, 485-39-17

ODSEK ZA PEDAGOGIJU

450-419, 485-39-19

ODSEK ZA PSIHOLOGIJU

458-948, 485-39-19

ODSEK ZA ROMANISTIKU

458-688, 485-38-73

ODSEK ZA RUMUNISTIKU

459-484, 485-38-73

ODSEK ZA RUSINISTIKU

454-484, 485-38-67

ODSEK ZA SLAVISTIKU

459-627, 485-38-67

ODSEK ZA SLOVAKISTIKU

455-046, 485-38-92

ODSEK ZA SOCIOLOGIJU

459-522, 485-38-52

ODSEK ZA SRPSKI JEZIK I LINGVISTIKU

459-626, 459-275, 485-38-67

ODSEK ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST

450-597, 485-39-17

ODSEK ZA FILOZOFIJU

459-279, 485-38-60

ODSEK ZA HUNGAROLOGIJU

458-673, 485-38-78

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu