UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

DRUGI KONKURSNI ROK - upis 2019/20.

–  od 2. do 13. septembra 2019. godine

- prijavlјivanje kandidata – 2. i 3. septembar 2019. godine
(od 9:00 do 13:00 časova na šalterima Studentske službe)
- polaganje prijemnog ispita (prema istaknutom rasporedu) – 5. i 6. septembar 2019.
(od 9:00 časova)
- objavlјivanje preliminarne rang liste – 9. septembar 2019.
(do 15:00 časova)
- podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu – 11. septembar 2019. (od 9:00 do 12:00 časova)
- objavlјivanje konačne rang liste – 11. septembar 2019.
(do 15:00 časova)
- upis primlјenih kandidata 12. i 13. septembar 2019. godine

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu