UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Drugi dan prijave kandidata - drugi upisni rok - upis 2019/20.

Studijski program Prijavljeno drugi dan   Ukupno prijavljeno

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

3

4

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

0

Srpska književnost i jezik

1

4

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

0

1

Engleski jezik i književnost

0

0

Nemački jezik i književnost

2

5

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

0

2

Ruski jezik i književnost

1

3

Mađarski jezik i književnost

2

2

Slovački jezik i književnost

1

1

Rumunski jezik i književnost

0

0

Rusinski jezik i književnost

0

0

Istorija

2

6

Pedagogija

0

0

Psihologija

0

0

Sociologija

3

7

Filozofija

3

3

Žurnalistika

0

0

Socijalni rad

0

0

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

0

0

Ukupno

18

38

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu